Słowo

ανδρες

(1 - 20) z 63

znaleziono łącznie 384 razy w 354 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 63 razy w 63 wersetach, w Septuagincie 321 razy w 291 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady