Słowo

ανδρι

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 100 razy w 94 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 81 razy w 76 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady