Słowo

ανδρων

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 118 razy w 115 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 111 razy w 108 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady