Słowo

ανεβησαν

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 71 razy w 71 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 60 razy w 60 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady