Słowo

ανηρ

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 467 razy w 418 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 51 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 416 razy w 370 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady