Słowo

ανθ

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 102 razy w 81 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 97 razy w 76 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady