Słowo

ανθρωποις

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 67 razy w 65 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 45 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 21 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady