Słowo

ανθρωπον

(1 - 20) z 58

znaleziono łącznie 161 razy w 155 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 62 razy w 58 wersetach, w Septuagincie 98 razy w 96 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady