Słowo

ανθρωπος

(1 - 20) z 120

znaleziono łącznie 506 razy w 459 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 127 razy w 120 wersetach, w Septuagincie 379 razy w 339 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady