Słowo

ανθρωπου

(1 - 20) z 124

znaleziono łącznie 380 razy w 370 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 130 razy w 124 wersetach, w Septuagincie 250 razy w 246 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady