Słowo

ανθρωπους

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 84 razy w 82 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 54 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady