Słowo

ανθρωπω

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 90 razy w 85 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 62 razy w 57 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady