Słowo

ανθρωπων

(1 - 20) z 97

znaleziono łącznie 263 razy w 249 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 100 razy w 97 wersetach, w Septuagincie 162 razy w 151 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady