Słowo

ανοιξας

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 8 razy w 7 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 1 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady