Słowo

αξιος

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 23 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady