Słowo

απ

(1 - 20) z 121

znaleziono łącznie 527 razy w 507 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 125 razy w 121 wersetach, w Septuagincie 401 razy w 385 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady