Słowo

απαντες

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 15 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady