Słowo

απεθανεν

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 192 razy w 176 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 160 razy w 145 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady