Słowo

απεκριθη

(1 - 20) z 85

znaleziono łącznie 184 razy w 176 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 85 razy w 85 wersetach, w Septuagincie 99 razy w 91 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady