Słowo

απεκριθησαν

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 47 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady