Słowo

απελθων

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 17 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady