Słowo

απεστειλεν

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 295 razy w 282 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 257 razy w 244 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady