Słowo

απηλθεν

(1 - 20) z 42

znaleziono łącznie 106 razy w 103 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 42 wersetach, w Septuagincie 63 razy w 61 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady