Słowo

απο

(1 - 20) z 468

znaleziono łącznie 3267 razy w 2683 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 503 razy w 468 wersetach, w Septuagincie 2748 razy w 2199 wersetach, w innych pismach 16 razy w 16 wersetach.

Przekłady