Słowo

αποθανειν

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 42 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady