Słowo

αποκριθεις

(1 - 20) z 109

znaleziono łącznie 130 razy w 122 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 109 razy w 109 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady