Słowo

αποκτειναι

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 43 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady