Słowo

αρα

(1 - 20) z 52

znaleziono łącznie 100 razy w 95 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 52 razy w 52 wersetach, w Septuagincie 48 razy w 43 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady