Słowo

αργυριον

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 183 razy w 164 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 173 razy w 154 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady