Słowo

αρτον

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 135 razy w 130 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 93 razy w 89 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady