Słowo

αρτους

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 93 razy w 89 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 62 razy w 60 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady