Słowo

αρχη

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 75 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 63 razy w 57 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady