Słowo

αρχης

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 83 razy w 78 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 52 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady