Słowo

αρχιερεως

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 15 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady