Słowo

αρχοντα

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 55 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 45 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady