Słowo

αρχοντες

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 206 razy w 188 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 197 razy w 179 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady