Słowo

αρχων

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 130 razy w 124 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 122 razy w 116 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady