Słowo

ασεβεις

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 45 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 40 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady