Słowo

αυριον

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 71 razy w 67 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady