Słowo

αυτα

(1 - 20) z 47

znaleziono łącznie 418 razy w 353 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 52 razy w 47 wersetach, w Septuagincie 365 razy w 305 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady