Słowo

αυταις

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 89 razy w 86 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 68 razy w 65 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady