Słowo

αυτη

(1 - 20) z 189

znaleziono łącznie 1078 razy w 928 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 205 razy w 189 wersetach, w Septuagincie 866 razy w 732 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady