Słowo

αυτην

(81 - 100) z 116

znaleziono łącznie 1059 razy w 863 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 133 razy w 116 wersetach, w Septuagincie 923 razy w 744 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady