Słowo

αυτης

(1 - 20) z 153

znaleziono łącznie 1755 razy w 1252 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 170 razy w 153 wersetach, w Septuagincie 1584 razy w 1098 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady