Słowo

αυτο

(1 - 20) z 103

znaleziono łącznie 538 razy w 467 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 111 razy w 103 wersetach, w Septuagincie 426 razy w 363 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady