Słowo

αυτοι

(1 - 20) z 80

znaleziono łącznie 324 razy w 302 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 81 razy w 80 wersetach, w Septuagincie 240 razy w 219 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady