Słowo

αυτοις

(1 - 20) z 565

znaleziono łącznie 1678 razy w 1553 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 581 razy w 565 wersetach, w Septuagincie 1097 razy w 988 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady