Słowo

αυτον

(1 - 20) z 843

znaleziono łącznie 3114 razy w 2562 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 983 razy w 843 wersetach, w Septuagincie 2125 razy w 1713 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady