Słowo

αυτος

(1 - 20) z 174

znaleziono łącznie 640 razy w 568 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 178 razy w 174 wersetach, w Septuagincie 459 razy w 391 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady