Słowo

αυτου

(1 - 20) z 1241

znaleziono łącznie 8681 razy w 6157 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1490 razy w 1241 wersetach, w Septuagincie 7180 razy w 4905 wersetach, w innych pismach 11 razy w 11 wersetach.

Przekłady